Creative writing

03Proposem un espai i un temps per gaudir escrivint històries, com a mitjà d’expressió personal i de creació. Es tracta d’explorar i aprofundir en el fet d’escriure, a fi de trobar la pròpia veu i de facilitar l’expressió del món intern.

Les propostes de treball i els continguts sovint estan relacionats amb l’exposició que es treballa trimestralment. De tant en tant convidem escriptors, historiadors etc., perquè donin una visió més àmplia del tema tractat.

14Les sessions tenen una durada de dues hores (11h a 13h) i es realitzen en dilluns.

Ubicació del taller:
Centre Cultural Albareda
C/ Albareda, 22 -24 (Poble Sec)